A Gràfiques del Foix fem tot tipus d’impressió, tant òfset com digital.

Per a grans tiratges disposem d’impressió òfset, en canvi la impressió digital té l’avantatge que permet fer tiratges més curts i més freqüents per donar resposta a una promoció concreta, un llançament d’un nou producte, un regal d’empresa, etc. Això sí, sense perdre la qualitat i utilitzant noves tècniques que donen un valor addicional als seus treballs amb papers reciclats, synaps, polièsters, tintes especials, vernissos, etc.

Amb aquests sistemes podem imprimir tot tipus d’originals que pugui dissenyar o que li dissenyem nosaltres: fulletons, papereria, banners, displays, etiquetes, regals d’empresa, packagings personalitzats, carpetes, invitacions, desplegables (díptics, tríptics…), cartes per a restaurants, revistes, calendaris, catàlegs, llibres, programes, cartells, adhesius…


Packaging, embalatge, caixes / Packaging, embalaje, cajas

llibres / libros

llibres / libros

Packaging, embalatge, caixes / Packaging, embalaje, cajas

llibres, calendaris, agendes, llibretes, fulletons, desplegables / libros, calendarios, agendas, libretas, folletos, desplegables

expositors / expositores

catàlegs, fulletons, flyers, desplegables / catálogos, folletos, flyers, desplegables

Packaging, embalatge, caixes / Packaging, embalaje, cajas

llibres, carpetes, cd, agendes, llibretes, fulletons / libros, tarjetas, cd, agendas, libretas, folletos