Nova guillotina

Fa poc, a Foix Arts Gràfiques hem adquirit una nova guillotina, la  Polar N78 Plus, que ens ofereix una màxima productivitat amb molta més precisió, cosa que vol dir un acabat més acurat.

Aquesta adquisició dóna més capacitat de treball a l’empresa i fa créixer l’eficiència, la competitivitat i la qualitat en el guillotinat, la qual cosa és un pas més en la millora constant de l’empresa i del servei que oferim als nostres clients.

Nova guillotina a Gràfiques del Foix - Nueva guillotina en Gràfiques del Foix