Objecte social

GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. té com a activitat la realització de treballs d’arts gràfiques.

Identificació

En compliment amb el deure d’informar recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen al titular del web: www.ggfoix.com.

Denominació social: GRÀFIQUES DEL FOIX, S.L.

Domicili: C/ Font de Sant Llorenç, 38 –  08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Telèfon: 938 904 901 – Fax: 938 172 077 – Correu electrònic:  administracio@ggfoix.com

CIF: B08908519

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, tom 5.864, llibre 5.159, secció 2a, foli 162,  full núm. 68.792, inscripció 1a.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest web, incloses les marques comercials, els formats, els dissenys gràfics, els textos, les imatges i els documents, pertanyen a GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GRÀFIQUES DEL FOIX S.L.

L’accés a aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de GRÀFIQUES DEL FOIX S.L., excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació de les condicions d’ús sense reserves que en regulen l’accés i la utilització amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d’aquest web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació que s’hi conté són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest avís legal.

GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes o serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals que vostè ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és GRÀFIQUES DEL FOIX S.L., amb la finalitat prestar-li els nostres serveis.

A través de l’emplenament de formularis del web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a GRÀFIQUES DEL FOIX S.L., l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de GRÀFIQUES DEL FOIX S.L.

En cap cas GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1.720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a: GRÀFIQUES DEL FOIX S.L., carrer Font de Sant Llorenç, 38, de 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art. 12.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: administracio@ggfoix.com.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i n’accepta el tractament declara formalment que és major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’empresa GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquest web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GRÀFIQUES DEL FOIX S.L., per això GRÀFIQUES DEL FOIX S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present avís legal. Si accedeix a aquestes pàgines web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa a les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un lloc en concret, l’usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.